Jacht kopen? Controleer op verborgen gebreken alvorens u koopt

  Skedemongske
  Jacht kopen Controleer op verborgen gebreken alvorens u koopt

  Waarom een survey van BYSC bij aankoop van een jacht u veel geld kan opleveren.

  De survey door een inspecteur van BYSC levert zonder enige twijfel een lijst op van gebreken aan het geïnspecteerde jacht.

  De vermelding ‘in perfecte staat’ door de verkoper is eenvoudigweg nooit juist. Dit wil niet noodzakelijk zeggen dat de verkoper van slechte wil is, het kan ook zijn dat hij niet wist dat er gebreken waren.

  In elk geval is het eenvoudig : de prijs voor ‘in perfecte staat’ is niet gelijk aan de prijs voor de huidige staat met een lijst van gebreken. De verkoper zal in zijn prijs rekening moeten houden met de gebreken en ofwel zijn prijs verminderen, ofwel de gebreken verhelpen.

  Jacht kopen aan veel lagere prijs na Yacht Survey

  De prijs van een survey bij BYSC wordt onmiddellijk terugverdiend door de lagere prijs, of door de door de verkoper betaalde herstellingen van de gebreken.

  Een voorbeeld : voor een 10m jacht betaalt u 340 Euro voor een inspectie. Die levert zonder enige twijfel een lijst op van gebreken. Met deze lijst in handen is het bij onderhandelingen tussen koper en verkoper niet ongewoon dat u het tienvoudige van dit bedrag terugverdient. 5 tot 10% vermindering op de vraagprijs is eerder de norm. Daarbij valt de prijs van een inspectie in het niets.

  Daarom is het inschakelen van BYSC zeker een goede zaak bij aankoop van een jacht.

  Belangrijke tips bij de aankoop van een jacht

  Gouden tip : laat een artikel opnemen in de koop/verkoop overeenkomst waarbij u binnen een bepaalde termijn (10dagen bijvoorbeeld) het recht hebt om een expert een inspectie te laten uitvoeren en waarbij afgesproken wordt wie de vastgestelde gebreken zal vergoeden. Het best is ook te vermelden dat indien de gebreken te groot zijn (bijvoorbeeld meer dan 10% van de vraagprijs), u het recht hebt de overeenkomst eenzijdig te ontbinden.

  Vergeet ook niet te vermelden wie de kosten betaalt van inspectie, droogzetting, enzovoort…

  Contacteer ons nog vandaag voor een inspectie !