Osmose bij boten en jachten

    Onderzoek en advies bij osmose in boten

    We onderzoeken boten en jachten op problemen met osmose. We kunnen ook advies geven in verband met het behandelen van schade ten gevolge van osmose.

    "Door er bij osmose tijdig bij te zijn kunnen veel problemen en grote kosten vermeden worden."
    Nickey Holvoet
    Zaakvoerder